DİL SEÇİMİ
İNGİLİZCE KURSLARI
DANIŞMA HATTI 0312 426 26 44 - 0312 426 26 48

TÜRK - AMERİKAN DERNEĞİ

GENEL İNGİLİZCE KURSLARI-Ankara (TAD Cinnah-Merkez)

İngilizce öğrenmek, kendinizi geliştirmek için yapabileceğiniz en iyi yatırım olabilir. Yeni insanlarla tanışmak ve İngilizce konuşarak çevrenizi etkilemek, bilgi çağında, sınırsız bilgiye sınırsız erişim sağlamak, rakiplerinizi geride bırakarak kariyerinizde önemli değişiklikler yapabilmek, sosyal medyada, forum veya gruplarda fikir ve görüşlerinizi paylaşabilmek sizce de keyifli olmaz mı?

Türk Amerikan Derneği’nde İngilizce öğrenerek tüm bunları ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

-Konuşma odaklı interaktif sınıf ortamı

-Her seviye için ücretsiz ekstra EFL CAFE Konuşma Dersleri

-Microsoft OneNote Class Notebook ile hazırlanan online çalışma materyalleri

Dil öğretiminin yanısıra sosyal ve kültürel aktivitelere verdiği önemle yarattığı farklılığı, 1951 yılından beri büyük bir saygınlıkla sürdürmektedir. 

2018-2019 AKADEMİK YILI 
Pazartesi - Çarşamba - Cuma (3 ay, 108 saat)
KURS SAATLERİ 10:00-12:50 veya 18:30-21:20
KURS TARİHLERİ

A1 Başlangıç Seviyesi: 10 Aralık 2018 - 22 Şubat 2019

Dönem 2: 19 Aralık 2018 - 13 Mart 2019

Dönem 3: 15 Mart 2019 - 14 Haziran 2019

Salı - Perşembe (4 ay, 108 saat)

KURS SAATLERİ

10:00-12:50 veya 18:30-21:20

KURS TARİHLERİ

A2 seviyesi: 11 Aralık 2018 - 16 Nisan 2019

Diğer seviyeler: 31 Ocak 2019 - 13 Haziran 2019

Cumartesi - Pazar (4 ay, 108 saat)
KURS SAATLERİ 09:30 - 12:20
KURS TARİHLERİ

Dönem 1: 6 Ekim 2018 - 9 Şubat 2019

Dönem 2: 10 Şubat 2019 - 23 Haziran 2019

***Online seviye tespit sınavını yaptıktan sonra, sözlü değerlendirme aşaması için lütfen Kurslar Operasyon Ofisinden randevu alınız.

Tel: 0312 426 26 44/122

TAD İNGİLİZCE KURSLARI

Türk Amerikan Derneği İngilizce Kursları; "Avrupa Ortak Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme" kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu uygulamanın amacı; kursiyerlerimize uluslararası standartlarda kabul gören bir eğitim sistemini sunmaktır. Bunun yanısıra, TAD kurslarında Amerikan İngilizcesine ağırlık verilmektedir. Günümüzde, Amerikan İngilizcesi; iş, bilim ve eğitim dünyasında, internette ve bilgi teknolojisi alanında güncelliğini ve geçerliliğini sürekli artırmaktadır.

İNGİLİZCE KURSU KAYIT VE ÖDEME KOŞULLARI

• Her dönem, yeni kayıt olacak kursiyerler sınıflandırma sınavı neticesine göre sınıflara yerleştirilir. Yazılı ve Sözlü Sınıflandırma sınavı Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 10:00-16:30 saatleri arasında yapılmaktadır.

• Kurs ücreti nakit veya kredi kartı ile tek çekim ödeme yapılabileceği gibi, World, Maximum, Bonus ve Axcess kredi kartlarına taksit imkanı bulunmaktadır. Paket programlarda indirimden yararlanma olanaklarıda mevcuttur.

İNGİLİZCE KURSU İPTAL KOŞULLARI

• Kayıt olduktan sonra ücret iadesi, sağlık sorunu veya tayin durumlarında sadece faturanın aslı, sağlık raporu veya tayine ilişkin resmi belge ibraz edildiğinde yapılır.

TÜRK-AMERİKAN DERNEĞİ İNGİLİZCE KUR SEVİYELERİNİN AÇIKLANMASI

A1 SEVİYESİ
ANLAMA DİNLEME
Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim.
OKUMA
Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirim.
KONUŞMA KARŞILIKLI KONUŞMA
Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilirim. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim.
SÖZLÜ ANLATIM
Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilirim.
YAZMA YAZILI ANLATIM
Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilirim. Örneğin; Tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirim. Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.
 
A2 SEVİYESİ
ANLAMA DİNLEME
Beni doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirim. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirim.
OKUMA
Kısa ve basit metinleri okuyabilirim. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilirim.
KONUŞMA KARŞILIKLI KONUŞMA
Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirim. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilirim.
SÖZLÜ ANLATIM
Basit bir dille ailemi ve diğer insanları, yaşam koşullarımı, eğitim geçmişimi ve son işimi betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilirim.
YAZMA YAZILI ANLATIM
Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirim. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilirim.
 
B1 SEVİYESİ
ANLAMA DİNLEME
İş, okul, boş zaman vb. Ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirim.
OKUMA
Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim.
KONUŞMA KARŞILIKLI KONUŞMA
Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilirim. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim.
SÖZLÜ ANLATIM
Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu ve izlenimlerimi aktarabilirim.
YAZMA YAZILI ANLATIM
Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim. Deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim.
 
B1+ SEVİYESİ
ANLAMA DİNLEME
Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirim. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirim. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirim.
OKUMA
Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilirim. Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilirim.
KONUŞMA KARŞILIKLI KONUŞMA
Öğrendiğim dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik konulardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim.
SÖZLÜ ANLATIM
İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilirim. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilirim.
YAZMA YAZILI ANLATIM
İlgi alanıma giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirim. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Olayların ve deneyimlerin benim için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirim.
 
B2 SEVİYESİ
ANLAMA

DİNLEME

Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilirim. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilirim

OKUMA

Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim.

KONUŞMA

KARŞILIKLI KONUŞMA

Kullanacağım sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşımdakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirebilirim.

SÖZLÜ ANLATIM

Karmaşık konuları, alt temalarla bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmamı tamamlayabilirim.

YAZMA

YAZILI ANLATIM

Görüşlerimi ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirim. Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Önemli olduğunu düşündüğüm konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilirim. Hedef belirlediğim okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilirim.

 
C1 SEVİYESİ
ANLAMA

DİNLEME

Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilirim. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilirim.

OKUMA

Kullanım kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilirim.

KONUŞMA

KARŞILIKLI KONUŞMA

Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde vurgulayabilirim. Bir sorunla karşılaşırsam, geriye dönüp, karşımdaki insanların fark etmelerine fırsat vermeyecek bir ustalıkla ifadelerimi yeniden yapılandırabilirim.

SÖZLÜ ANLATIM

Her konuda bağlama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak şekilde konuşmamı etkili ve mantıksal bir şekilde yapılandırabilir, açık, akıcı bir betimleme ya da karşıt görüş sunabilirim.

YAZMA

YAZILI ANLATIM

Uygun bir üslup açık, akıcı metinler yazabilirim. Okuyucunun önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak etkili, mantıksal bir yapılandırmayla bir durum ortaya koyan karmaşık mektuplar, raporlar ya da makaleler yazabilirim. Meslekî ya da edebî yapıt özetleri ve eleştirileri yazabilirim.