DİL SEÇİMİ
Öğretmen
DANIŞMA HATTI 0312 426 26 44 - 0312 426 26 48

İŞ TANIMI

Türk-Amerikan Derneği bünyesinde Anaokulları Gaziosmanpaşa-ANKARA şubemizde görevlendirilmek

üzere, iyi derecede İngilizce konuşabilen ÖĞRETMENLER alınacaktır. Aşağıda belirtilen nitelikleri

taşımayan adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.

ARANAN NİTELİKLER

EĞİTİM

Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan

Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Kültür ve Edebiyatı veya ilgili bölümlerinden mezun olmak.

DENEYİM VE BİLGİ

 3-6 yaş grubunda deneyimli veya gelişime açık potansiyel sahibi

 İyi düzeyde İngilizce konuşabilen

 Okul öncesi eğitim yaklaşım ve yöntemlerine hâkim olmak

 21. Yüzyıl eğitim yaklaşımlarına hâkim olmak

 Microsoft Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilen

 Materyal ve aktivite geliştirme konusunda yaratıcılık/tecrübe sahibi

KİŞİSEL NİTELİKLER

 Tam zamanlı çalışabilecek

 Çocuklarla çalışmayı seven

 Yaratıcı düşünceye sahip

 Kurumsal çalışma ortamına uyum sağlayabilecek

 Aktif, enerjik ve iletişim becerileri güçlü

 İş disiplinine önem veren

TAD ANAOKULLARI İŞE ALIM PROSEDÜRLERİ

Türk-Amerikan Derneği işe alım sürecinde standartları belirlenmiş bir prosedürü takip edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilebilmesi için tüm adaylarımızın aşağıda verilen prosedürleri anlayıp takip

etmesi son derece önemlidir.

1. ÖZGEÇMİŞ TESLİMİ

Her adayın TAD Başvuru Formunu doldurması gerekmektedir.

2. İLK MÜLAKAT

Özgeçmişlerin değerlendirilmesinin ardından adaylar mülakat için TAD Merkeze davet edilir. İlk

Mülakat esnasında adayın pozisyon, TAD Standartları ve ilgili mevzuatlara uygunluğunun

değerlendirilmesinin yanı sıra çalışma koşullarıyla ilgili bilgilendirme yapılır.

Mülakata gelirken adayların diploma, sertifika ve ilgili evraklarını yanlarında getirmeleri

gerekmektedir.

ÖĞRETMEN

3. İNGİLİZCE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Her aday müracaat ettiği pozisyonun gereklilikleri doğrultusunda farklı bir İngilizce Yeterlilik Sınavına

tabii tutulur. TAD Yeterlilik Sınavlarında “Konuşma Becerileri” her zaman önceliklidir.

4. AKADEMİK MÜLAKAT

İlk Mülakat ve İngilizce Yeterlilik Değerlendirmelerinde yeterli bulunan adaylar TAD Akademik

Koordinatörü tarafından gerçekleştirilecek nihai mülakat için TAD Genel Merkezine davet edilirler. Bu

mülakat esnasında adayın kişisel özelliklerinin yanı sıra mesleki yeterlilikleri değerlendirilecektir.

5. SÖZLEŞME

Türk Amerikan Derneği ilgili yasa ve mevzuatlara sonuna kadar bağlıdır. Her adayın resmi

sözleşmeleri imzalanıp ilgili ataması gerçekleştirilmektedir. İşlemler için aşağıda ki belgelerin temin

edilmesi gerekmektedir:

- TC Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

- Sabıka Kaydı

- Sağlık Raporu

- Diplomanın Aslı

- Diplomanın 2 adet fotokopisi

6. ORYANTASYON VE EĞİTİM

TAD Anaokulları kapsamında görevlendirilen tüm personelin kurum yapısı, felsefesi ve eğitim

uygulamalarını tanıması açısından Oryantasyon ve Eğitim çalışmalarına katılması gerekmektedir.

TAD ANAOKULU PERSONEL BAŞVURU FORMU
ÖN BİLGİ
Her hangi bir yerde çalışıyor musunuz?
KİŞİSEL BİLGİLER
EĞİTİM GEÇMİŞİ
Üniversite Eğitimi
Lise Eğitimi
MESLEKİ TECRÜBE
İşveren 1
İşveren 2
İşveren 3
Diğer Tecrübeleriniz
DİL BECERİLERİ
KİŞİLİK VE KARAKTER
MESLEKİ BECERİ VE İLGİ ALANLARI
İLAVE BİLGİ
REFERANSLAR
Referans 1
Referans 2